„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”

(Lukács evangélium 18:17-18)

 

Küldetésnyilatkozat

 • Mai világunkban kiemelten nagy jelentősége van az iskolai nevelésnek, és különösen így van ez a világnézetileg elkötelezett oktatási intézmény keretein belül.
 • Nevelési elveink a kétezer éves keresztény értékrendre épülnek, amely minden területen eligazítást ad számunkra.
 • Iskolánk azzal válik kereszténnyé, hogy - bár más-más fokon - az iskolai közösség tagjainak többsége osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is jelenti. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.
 • Iskolánkat is, mint minden más iskolát, arra a célra rendelték, hogy kritikusan és módszeresen átadja az általános műveltséget, felkészítsen és ezáltal az emberi személy teljes kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni, ezáltal kapja meg "az emberi kultúra a maga előkelő helyét" az ember küldetésében.
 • Tevékenységünket annak tudatában végezzük, hogy a pedagógus elsősorban saját személyiségével, példájával nevel. Minden körülmények között keresztény pedagógushoz méltóan kell dolgoznunk, élnünk.
 • Az embert, gyermeket nem a tudás mennyisége, képességei szerint értékeljük, hanem valljuk, hogy az ember Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtménye, ezért az iskolába való felvételnél nem csak a tudásszintet vesszük figyelembe, hanem hogy a szülő és diák elfogadja céljainkat és nevelési elveinket.
 • Természetesen elsőbbséget élvez a vallásos családból érkező gyermek.
 • Általános tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának valljuk magunkat, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.
  Intézményünk nyitott: - a más településeken élők számára, ezáltal biztosítva számukra is, hogy keresztény szellemiségű iskolában tanulhassanak - a nem vallásos családok gyermekei számára is, ha a szülők és gyermekük tiszteletben tartják a keresztény értékrendet, az iskola pedagógiai programját, és nem tesznek az ellen, nem hangoztatnak azzal ellentétes nézeteket.
 • A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Egymás személyiségét tiszteletben tartva, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. Eközben fontosnak tartjuk az iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődést, ezért szakmai igényesség jellemzi munkánkat.
 • Mindezt pedig úgy igyekszünk végezni, hogy a tanítványaink között tett szolgálatunk nyomán Isten nevére dicsőség, a ránk bízottakra és családjaikra pedig áldás szálljon.

 

Elvárásaink tanítványainktól a következők:

 • Részvétel az egyházi programokban.
 • Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt.
 • Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása.
 • Alapos, rendszeres és pontos munka.
 • A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése.
 • A házirend felelős betartása.
 • Általában értéket védő, humánus magatartás, felelősségvállalás.
 • Tisztelet tanúsítása a szülők, nagyszülők iránt, családi hagyományok ápolása, az önzés leküzdése.
 • Kulturáltság a viselkedésben, a kommunikációban, udvariasság, segítőkészség, a durvaság elutasítása felnőtt jelenléte nélkül is.
 • Törekvés a megismerésre, igény az önművelésre, fogékonyság az esztétikum iránt.
 • A mindennapi munka szorgalmas, rendszeres, kötelességtudattal történő elvégzése.

 

A szülők részéről elvárjuk és kérjük:

 • Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken.
 • Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz.
 • Őszinte véleménynyilvánítást.
 • Együttműködő magatartást.
 • Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést.
 • Érdeklődő, segítő hozzáállást.
 • Szponzori segítségnyújtást.

 

Adó 1%
Adó 1%
Adó 1%
Adó 1%
Digitális témahét
Belépés a Google Tanterembe
Belépés a Google Tanterembe

Látogatóink

Ma3390
Tegnap3610
A héten3390
A hónapban53818
Összesen730555

Látogatóink jelenleg

1
Online

2024. április 15. hétfő, 22:23

Felhasználói belépés